Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Конспект уроку географ 6 клас кл мат земл


Конспект уроку географ 6 клас кл мат земл


Орловський «Хати в літній день». Розрізнення та використання кольорів. Колір як образотворчий засіб. Формування естетичного став­лення до навколишнього сві­ту, виховання любові до рідної землі, звичаїв та обрядів ук­раїнського народу. Малювання декоративної ком­позиції «Ходить півник у сад­ку і співає: «Ку-ку-рі-ку». Види і типи ліній. Учень: — аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріа­лу, дотримуючись певної по­слідовності; — уміє зображати предмети прямокутної, циліндричної та конічної форм; — передає в малюнку будову предмета, форму, пропорції та забарвлення його частин; — користується осьовими лі­ніями під час малювання пред- Розвиток усвідомленості, точ­ності, узгодженості рухів руки під час виконання художньо-образотворчих завдань. Малювання тематичної ком­позиції «У космічному про­сторі». Про стан викладання образотворчого мистецтва та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010... Васне-цов «Альонушка», «Килим-лі-так», М. Малювання з натури іграшок, птахів і тварин, зроблених із природного матеріалу. Малювання тематичної ком­позиції «Красива хата». Сприймання візуального мистецтва та навколишньої дійсності Бесіди з образотворчого мистецтва бесіди вчитель має проводи­ти як на окремих уроках, так і протягом року на уроках де­коративного малювання, ма­лювання з натури й тема­тичного малювання Орієнтовна тематика Аналіз творів і виробів візу­ального мистецтва до навчаль­них тем. Малювання з натури прикрас для ялинки. Малювання за темою «Цві­туть сади». Формування уміння визнача­ти образотворчий задум й здат­ності його реалізувати. Посилення мотивації пізна­вальної діяльності і поглиб­лення свідомості засвоєння ху­дожньо-естетичних знань. Бесіда «Знайомство з народ­ними традиціями писанкар-ства». Розвиток стійкого позитивно­го ставлення до малювання з натури. Розвиток мислення на основі формування вмінь виділяти в малюнку головне сюжетно-композиційний центр , порів­нювати сюжет із знайомими життєвими явищами, здійс­нювати контроль за власною образотворчою діяльністю від­повідно до засвоєних структур побудови малюнка за темою, мотивовано аргументувати власне естетичне ставлення. Світли-цький «Хата в місячну ніч», М. Малювання з натури споруди з елементів будівельного кон­структора. Малювання декоративної ком­позиції «Українська хата». Розвиток комунікативної фун­кції мовлення розвиток діало­гічного мовлення з використа­нням мовленнєвих і немовлен-нєвих засобів комунікації, роз­виток монологічного мовлен­ня — аналіз зразка, розповідь про етапи виконання малюнка тощо. Орієнтування на площині ар­куша паперу, у готовій гео­метричній формі смузі, квад­раті, колі. Сприймання візуального мис­тецтва та навколишньої дійс­ності. Декоративне оформлення ві­тальної листівки до 8 Берез­ня або Дня Святого Валенти­на.


Розвиток елементів творчості, уяви.


Матеріально-технічні засоби: білий папір різного формату А4, А3, А2 та різної щільності; дошка настінна для малювання крейдою; індивідуальні дошки для малювання; «куток творчості» на стіну прикріплюється аркуш цупкого па­перу, на якому учні мають змогу самостійно малювати олівцями, фломастерами, маркерами тощо або виконувати колективні роботи під керівництвом вчителя ; смужки тонованого та білого паперу, карто­ну; набори білої та кольорової крейди; набори кольорових олівців, фломастерів, маркерів; гуаш, аква­рельні фарби; набори пензликів різної ширини та діаметру; склянки для пензликів, фарби, палітра; репродукції творів візуального мистецтва; ілюстрації до літературних творів; твори декоративно-при­кладного мистецтва; таблиці, плакати, листівки, фотографії, іграшки, моделі, муляжі, природний ма­теріал і т. Колективне оформлення ві­тальної листівки вчителям та вихователям на честь профе­сійного свята. Розвиток наочно-дійового та наочно-образного мислення на основі аналізу головних та дру- характерні особливості. Колір як образотворчий засіб. Розвиток мислення на основі формування вмінь виділяти в малюнку головне сюжетно-композиційний центр , порів­нювати сюжет із знайомими життєвими явищами, здійс­нювати контроль за власною образотворчою діяльністю від­повідно до засвоєних структур побудови малюнка за темою, мотивовано аргументувати власне естетичне ставлення. Малювання за темою «Місь­кий транспорт». Тимченко «Півонії в кві­тах» на вибір. Бесіда «Елементи настінного розпису традиційного украї­нського житла». Розвиток елементів творчості, уяви. Розвиток правильності й усві-домленості графічних і живо­писних навичок. Малювання тематичної ком­позиції «Красива хата». Малювання з натури столяр­них і слюсарних інструментів 2—3 предмети на одному арку­ші паперу у вигляді начерків.

You may look:
-> конспект уроку с маршак дванадцять м сяц в
Розвиток позитивного став­лення до навчально-практич­ної діяльності.
-> вязание шарфов для начинающих спицами видео уроки
конспект уроку географ 6 клас кл мат земл -> драйвер ss2 с увеличенным буфером
Відоб­раження тіні й світла.
-> сочинение война 2012 года
Малювання з натури іграшок, птахів і тварин, зроблених із природного матеріалу.
-> сочинение на тему мамина любовь
Малювання геометричного ор­наменту в квадраті.
->SitemapКонспект уроку географ 6 клас кл мат земл:

Rating: 96 / 100

Overall: 72 Rates